Munzur Çem Nuşteyi pdf indir, free book e book  reader ,free download ,e book oku indir,Tepiya 1937 de siro ke Alişer efendi bi Zerifa Xanime ra amey kiştane , Sey Rızayi caye xo vurrna şi dere birdu.