Arnavutköy Zabıta Memur Alım İlanı

Arnavutköy Belediyesi 40 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu.Başvurular ne zaman başlıyor ? Şartları nelerdir ?Başvuru Şartları

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinde aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

-  Türk  vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

- Türk Ceza kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile : kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet,irtikap,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma ,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakcılık suçlarından mahküm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle ;askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerli çağına gelmiş ise muvazzaf askerliik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Başvurular Ne Zaman Başlıyor 


Müracatta bulunmak isteyen adayların ,aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları,istenilen diğer belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır.Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Linki  ve Detaylı Bilgi

https://arnavutkoy.bel.tr/icerik/37/6565/arnavutkoy-belediyesi-zabita-memuru-alim-ilani.aspx
adresi üzerinden başvuru formunu doldurabilir,uygunlık durumuna göre detayları kontrol edebiblirsiniz.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

En Ucuz Domain / Domain / Ucuz Alan Adı 2019

Popüler Yayınlar

Translate