Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış ilana göre Türk Patent Kurumu bünyesindeki personel eksikliğini gidermek için 55 kişilik boş kadro ile personel alımı yapacağını belirtmişti.


Söz konusu ilana başvurular ,04 Haziran 2018 tarihi itibariyle başlamasının ardından artık sona ermekte ve adaylar en geç 22 Haziran 2018 tarihine kadar başvurularını yapmak zorundadırlar.


Adaylar başvurularını en geç 22 Haziran  2018 tarihi 17:30'a kadar Türk Patent Kurumu resmi internet sitesinde (http://wwwturkpatent.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak ilan ile istenen belgeleri tam ve eksiksiz olarak pdf ortamında turksmd@turkpatent.gov.tr. adresine göndermeleri veya Türk Patent ve Marka Kurumu Genel Evrak Bölümüne imza karşılığında teslim ederek müracaat etmeleri gerekmektedir.

 Kimler Başvuru Yapabilir ?

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak

Üniversitelerin ilan edilen bölümlerinden mezun olmak

35 Yaşını aşmamış olmak.

Kamu  Haklarından Yasaklanmamış bulunnmak

İstenilen Belgeler   • İş Başvuru Formu
  • Diploma ,Çıkış Belgesi veya Mezuniyet Belgesi
  • Sınai mülkiyet Yazılım Danışmanı kadrosu için ilan edilen programlar için sertifika 
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
  • Adli Sicil Bilgisi

Detaylı Bilgi