Sivas Güneykara Belediyesi yayımladığı bir ilan ile kadrosunda personel açığı bulunan birimlerine memur alımı yapacağını açıkladı.Alım Yapılacak Kadrolar


- Tahsildar Memuru  : Alım ilanına herhangi bir ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecek.

- VHKİ  : Alım ilanına herhangi bir ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecek.

- Hizmetli:Pozisyonuna ise lise ve dengi okullardan mezun adaylar başvuru yapabilecek.

- Zabıta Memuru: Alım ilanına herhangi bir ön lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek.
Genel Başvuru Şartları 

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle;askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olacak akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Başvuru Şartları

İlan edilen unvanlar için son olarak mezun  olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle  ilgili olarak KPSS'den alım yapılacak unvanları karşısındaki puan türlerinden ,en az 63 KPSS puanına sahip olmak.


Başvuru 

İlana başvuru yapacak adaylar başvurularını aşağıda yer alan başvuru evrakları ile beraber 14 Haziran ile 28 Haziran tarihleri arasında Sivas İli Güneykara Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne  şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
(Zabıta memuru başvuruları şahsen yapılacaktır.)

Başvuru Evrakları 

İş talep formu Sivas Güneykara Belediyesinden temin edilecektir.

Kimlik kartının fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

KPSS sonuç belgesinin çıktısı

Erkek adaylar için askerliğe ilişiği olmadığına dair beyanı

2 Fotoğraf