Damga Vergisi Ve Harçlar Bilgisi Özet

DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ ÖZET- AÖF 

1 . Damga vergisi OSMANLI DEVLETİ  döneminden beri 50 yıla yakın süredir uygulanmaktadır

2. Altlık-üstlük ilişkisine Normlar hiyerarşisi denir


3.Vergi ödevi anayasanın siyasal hak ve ödevlerle ilgili 2. kısmın 4. bölümünde
düzenlenmiştir.

4.Türk hukukunda  özel hukuk davalarında SENETLE İSPAT KURALI geçerlidir.

5. Damga vergisinin yükümlüsü gerçek ve tüzel kişi olabilir.

6.Nispi vergi değer esaslı matraha sahip vergilere uygulanır.

7. Damga vergisinde NİSPİ VERGİLEME  biçimi uygulanmaktadır.

8.En yüksek maktu damga vergisi oranı 168,20 TL.

9. Nispi vergilerde kağıdın TÜRÜ ve NİTELİĞİ dikkate alınır.

10. MEKTUP VE ŞERHLER'de damga vergisine tabiidir.

11.Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı damga vergisine tabii tutulur.

12. 100 TL'den fazla maktu ve nispi vergiye tabi olan makbuzların 2010 yılı için 0.55 TL DAMGA VERGİSİNE tabii tutulur.

13.Vergi ve şerefiye'yi harçlardan ayıran özelliği HUKUKİ CEBİR ALTINDA ALINMALARI

14.Sistem itibariyle vergi tekniğine uygun bulunmayıp dağınıklığı nedeniyle 492 sayılı kanunun ortaya çıkışını sağlayan 5787 sayılı HARÇLAR KANUNU'dur.

15. Vergi ve harcın arasındaki farkı belirleyen prensibe RANDIMAN PRENSİBİ denir.

16.Resim ile harcın ortak özelliği KARŞILIKLILIK ESASINA dayanır.

17.Şerefiyenin gelirden başka amacı da TOPLUMSAL ADALETİN sağlanmasına hizmet eder.

18.Vergi,resim,harç, vb. hükümlere ilişkin değişiklik yapma yetkisi bakanlar kuruluna aittir.

19..Harcın belirlenmesinde siyasal kararlar ve bütçe ödenekleri esas alınır.

20.PARAFİSKAL gelirler TAHSİS PRENSİBİNE göre harcanmaktadır.

21.Şufa davalarında karar ve ilam harcı MAKTU'dur.

22.Harçlar kamu hizmetlerinden yararlanma karşılığında alınmaktadır,harçlar mali yükümlülükler gibi kanuna dayanmaktadır.

23.Yerel yönetimlerin harçların konu ,matrah,tarife,oran,istisna ve muafıklarında değişiklik yapma yetkisi bulunmamaktadır.

24.Harçlardaki karşılıklılık unsurunun temelini harca konu kamu hizmetlerinden yararlananların sağladıkları yararların kısmen tespit edilmesi oluşturmaktadır.

25.Harca konu hizmetin niteliği kalitesi ve harçların miktarları siyasi süreçte ve bütçe ödenekleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

NOTLAR KISA VE KARIŞIK ÜNİTELERDEN YAZILMIŞTIR.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

En Ucuz Domain / Domain / Ucuz Alan Adı 2019

Popüler Yayınlar

Translate